AUDYTY

 

Na zlecenie klientów przeprowadzamy dokładne audyty wskazanego obszaru lub całej firmy pod kątem funkcjonowania według idei Lean Management

W ramach audytu tworzony jest raport, który swym zakresem obejmuje m.in.

 • Określenie potencjał wzrostów poszczególnych obszarów działalności.
 • Określenie aktualnego poziomu efektywności i wydajności.
 • Określenie problemów ograniczających efektywności i wydajność.
 • Możliwość zwiększenia poziomu efektywności pracy w procesach operacyjnych.
 • Potencjał zmiany poziomów wskaźników operacyjnych KPI.
 • Jakie są główne problemy i gdzie są zlokalizowane.
 • Które procesy są nadmiarowe lub nieoptymalne.
 • Jaka jest ocena działania poszczególnych obszarów firmy.

ZAKRES AUDYTU

Zakres audytu jest każdorazowo ustalany w kontekście poszczególnych celów, przykładowo może obejmować następujące obaszary:

 • Mapa Strumieni Wartości (VSM) „Current State” wraz z podstawowymi wskaźnikami i określeniem źródeł
 • marnotrawstwa (Muda, Mura, Muri) jako podstawa do projektowania Mapy „Future State”.
 • Poziom standaryzacji procesów wspierających główny proces biznesowy.
 • Lead Time (LT) procesów, czasy operacji, cykli i czynności (CT).
 • Badanie logistyki wewnętrznej – mapa przepływu materiałów i narzędzi oraz informacji.
 • Audyt funkcjonowania i realizacji polityki jakości.
 • Audyt procesu zakupowego, kontroli dostawców i serwisów zewnętrznych.
 • Audyt systemu motywacyjnego pracowników.

ETAPY

 • Określenie celu/ów audytu z Kadrą Kierowniczą;
 • Przeprowadzenie audytu;
 • Prezentacja i przekazanie raportu;