Efektywne procesy

    Czy dzisiejszy dzień był dobry czy zły ? Czy proces przebiega zgodnie z założeniami? Który element układanki jest wąskim gardłem Twojego procesu? Czy zmierzasz zgodnie z obranym przez siebie kierunkiem rozwoju ?

Żeby móc odpowiedzieć na te i inne pytania niezbędne jest zaprojektowanie procesów w sposób jak najefektywniejszy i mierzenie wszystkich odchyleń od założeń. Wymaga to wysokich kompetencji w zarządzaniu  przedsiębiorstwem

MAMY ŚWIETNE ROZWIĄZANIA
Prowadzenie instruktarzy

 • Tworzenie Architektury Procesów
 • Mapowanie Procesów Produkcyjnych
 • Projektowanie Procesów (VSD)

Wskaźniki Kontrolne KPI

 • Definiowanie wskaźników procesów
 • Kaskadyzacja wskaźników na zespoły i jednostki

Doskonalenie metod pracy

 • Akademia TWI  Doskonalenie Metod Pracy
 • Akademia TWI Relacje Pracownicze i    Przywództwo

Wizualizacja w procesach

 • Tablice spływu- wizualizacja postępu prac
 • Tablice zespołowe i procesowe
 • Tablice KANBAN do zarządzania zadaniami
 • Wizualny proces rozwiązywania problemów
 • Wizualizacja odchyleń procesowych

UZYSKAJ TRWAŁY EFEKT ZMIAN !

 • Stała i obszerna wiedza na temat procesów i ich kondycji
 • Szybka reakcja na odchylenia od standardu
 • Poprawa jakości
 • Zwiększenie swiadomości wśród pracowników
 • Wzrost produktywności