KAIZEN - Słupsk 27-28 maj 2019 / 24-25 czerwiec 2019

Dodano 30.1.2019

Jeżeli uważasz że osiągnąłeś w swoim obszarze już maksimum możliwe do osiągnięcia to  szkolenie jest właśnie dla Ciebie. KAIZEN to metodyka, KAIZEN do kultura pracy która w prostym tłumaczeniu oznacza „dobrą zmianę” ale tak naprawdę KAIZEN to sposób myślenia.  Kołem napędowym systemu KAIZEN są ludzie na wszystkich płaszczyznach organizacji którzy poprzez systemy sugestii przyczyniają się do polepszania dnia codziennego  a w konsekwencji zwiększając efektywność procesów.  Problemy stwarzają szanse, a dobry pomysł może pojawić się u każdego. W KAIZEN  ulepszanie nie ma końca a dzień bez poprawy to dzień stracony. Pozwól pracownikom stać się właścicielem zmian.

 

Termin szkolenia :  27-28.05.2019 r. oraz 24-25.06.2019r. ( 2 dni / 16 godzin )

Miejsce szkolenia : Słupsk ( SIT – Portowa 13 b )

Cena szkolenia :  1899  zł netto

Cele:

Celem szkolenia jest tchnienie w pracowników energii do zmian. Uświadomienie że ich komfort pracy zależy od ich samych a wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków.  Poznasz metody  które w prostych krokach pozwolą Ci  zająć się problemami które dotychczas uważano za nie do rozwiązania.  Ale przede wszystkim zyskasz kreatorów zmian w każdym ze swoich pracowników.

Program:

 • Idea KAIZEN
 • Identyfikacja marnotrawstwa i dokumentowanie stanu obecnego
 • Diagram Ishikawy i 5Why
 • System sugestii pracowniczych
 • Stworzenie Action planu
 • Modyfikacja i standaryzacja
 • PDCA
 • Analiza wyników i ich prezentacja

Efekty:

 • Zwiększenie produktywności
 • Polepszenie komfortu pracy i atmosfery
 • Aktywowanie szeregowych pracowników do działań
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą głowy a nie portfela

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, catering kawowy, lunch.