Podstawy LEAN Management - pierwsze szkolenie w Słupsku 29-30.10.2018r.

Dodano 7.10.2018

To już stało się faktem !!!

Pierwsze szkolenie z zakresu Lean Management  odbędzie się w dniach 29-30 października w  Słupsku ( SIT ul Portowa 13b ) Tematem szkolenia będą Podstawy Lean Management

Temat szkolenia nie jest przypadkowy – ma on na celu wprowadzić od podstaw managerów, liderów i pracowników w przygodę optymalizacji i układania procesów w firmach zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Zapoznać z marnotrawstwami jakie funkcjonują i zidentyfikować te występujące w ich obszarach. Wprowadzić w świat narzędzi pozwalających uzyskać trwały efekt zmian. Szkolenie kierowane jest do : liderów, brygadzistów, kierowników ale również  wyższej kadry zarządzającej

Trenerem szkolenia będzie dyrektor zarządzający LMCG Rafał Palonek. Ekspert z obszaru organizacji produkcji. Realizator projektów w obszarze fundamentów KAIZEN, TPM, GEMBA KANRI HOSHIN KANRI, Problem Solving Story oraz Flow Management.

 

Temat szkolenia : Podstawy LEAN Management

Termin szkolenia :  29-30.10.2018 ( 2 dni / 16 godzin )

Miejsce szkolenia : Słupsk ( SIT – Portowa 13 b )

Cena szkolenia : 1599 zł netto

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie idei Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach
 • Zapoznanie z narzędziami organizacji miejsca pracy

Program:

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Omówienie 7 rodzajów Marnotrawstwa w procesach (7MUDA). Przykłady marnotrawstwa w pracy uczestników warsztatów w obszarze 7 rodzajów strat.
 • Gra symulacyjna – wprowadzenie do 5S
 • Omówienie 5S z korzyściami z zastosowania 5 S
 • Standaryzacja w miejscu pracy. Przykłady standardów
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania. Przykłady wizualizacji

Efekty:

 • Znajomość typów marnotrawstwa i umiejętność rozpoznawania marnotrawstwa w praktyce
 • Znajomość zasad 5S i umiejętność działań w zakresie 5S
 • Znajomość zasad standaryzacji i wizualizacji oraz umiejętność opracowania wizualnych standardów

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, catering kawowy, lunch.