Zoptymalizuj swoje procesy biurowe i usługowe - szkolenie LEAN Management Office - Słupsk, 16-17.12.2018r.

Dodano 7.10.2018

Masz problem z efektywnością procesów biurowych i usługowych ? Często słyszysz że wyniki zależne są wyłącznie od klientów ? To szkolenie zmieni Twoje spojrzenie LEAN Management Office – 16-17 grudnia 2018 w Słupsku

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z narzędziami, technikami oraz metodami doskonalenia procesów, które są specyficzne dla usług oraz biur. Praktyczną znajomość poruszanych zagadnień zapewnią liczne ćwiczenia i  symulacje. Strukturę oraz tematykę szkolenia opracowano tak, aby zainspirować uczestników do wprowadzenia poznanych narzędzi we własnym środowisku pracy. Pamiętaj zadowolenie Twojego klienta zależy głównie od sprawności jego obsługi.

Temat szkolenia : Lean Management Office

Termin szkolenia :  17-18.12.2018 ( 2 dni / 16 godzin )

Miejsce szkolenia : Słupsk ( SIT – Portowa 13 b )

Cena szkolenia :  1599 zł netto

Cele:

 • Zrozumienie idei Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach biurowych i usługowych
 • Zapoznanie z narzędziami organizacji miejsca pracy w biurach

Program:

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Omówienie 7 rodzajów Marnotrawstwa w procesach (7MUDA). Przykłady marnotrawstwa w biurach w obszarze 7 rodzajów strat.
 • Gra symulacyjna – wprowadzenie do 5S
 • Omówienie 5S z korzyściami z zastosowania 5 S
 • Standaryzacja w miejscu pracy. Przykłady standardów w biurach i usługach
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania. Przykłady wizualizacji

Efekty:

 • Znajomość typów marnotrawstwa i umiejętność rozpoznawania marnotrawstwa w praktyce
 • Znajomość zasad 5S i umiejętność działań w zakresie 5S
 • Znajomość zasad standaryzacji i wizualizacji oraz umiejętność opracowania wizualnych standardów

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, catering kawowy, lunch.