VSM - Słupsk - 8-9 kwietnia 2019 / 3-4 czerwca 2019

Dodano 30.1.2019

Temat szkolenia : VSM – Mapowanie Strumienia Wartości

Mapowanie Strumienia Wartości – VSM ( Value Stream Maping ) to umiejętność sprawdzania  czy Twoja firma zmierza w kierunku jaki został jej nakreślony.  Metoda ta  obrazuje jakie są zależności pomiędzy przepływami fizycznymi a przepływami informacji. Dowiesz się ile czasu zajmują poszczególne operacje no i przede wszystkim ile to wszystko kosztuje. Dostrzeżesz jakie operacje zbędne towarzyszą Twoim procesom i jak je zniwelować  by nie ponosić  zbędnych kosztów

Dzięki opanowaniu  umiejętności Mapowania Strumienia Wartości VSM zaprojektujesz swoje procesy  tak by Twoja firma w sposób optymalny podążała  zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju.

 

Termin szkolenia :  08-09.04.2019 r. oraz 03-04.06.2019r. ( 2 dni / 16 godzin )

Miejsce szkolenia : Słupsk ( SIT – Portowa 13 b )

Cena szkolenia :  1999  zł netto

Cele:

Celem szkolenia jest wyrobienie w menagerach umiejętności  rozbicia  każdego procesu na składowe w celu ustalenia wąskich gardeł i skrócenia do minimum czasu niezbędnego do  wytworzenia wyrobu, a tym samym obniżenia zbędnych kosztów obciążających wyrób.

Program:

 • Idea programu mapowania
 • VSM – cele i reguły metody
 • Tworzenie mapy stanu obecnego
 • Tworzenie mapy stanu przyszłego
 • Ocena  efektów  realizacji
 • Planowanie działań doskonalących
 •  

Efekty:

 • Efektywne procesy w firmie
 • Zwiększenie produktywności
 • Zmniejszenie kosztów wytworzenia
 • Umiejętność określania stanu docelowego
 • Umiejętność definiowania działań doskonalących

 

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, catering kawowy, lunch.