TWI (Training Within Industry) - czyli jak szkolić i instruować nowych pracowników by stali się efektywni. Słupsk, 26-27.11.2018r.

Dodano 7.10.2018

Masz problem z rotacją pracowników? Nowi pracownicy szybko tracą zapał ? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.  TWI (Training Within Industry) – czyli Instruowanie i Szkolenie Pracowników 26-27 listopada 2018 w Słupsku

    Nawet najlepsi kierownicy i brygadziści mają poważne problemy z instruktażem stanowiskowym. Są bowiem specjalistami w swoich wąskich zakresach. Nieodpowiednie wprowadzenie pracowników to przyczyna wielu nieporozumień co może skutkować niezadowoleniem pracowników i rezygnacją z pracy już w okresie próbnym. Zwiększona rotacja to stres pracowników. Taki stan powoduje fatalna atmosferę w miejscu pracy

Szkolenie TWI Instruowanie Pracowników to pierwszy etap zdobywania wiedzy na temat właściwego przygotowania i wdrożenia nowego pracownika do firmy by po pierwsze nie stracił swojego zapału a po drugie by efektywnie wykonywał powierzone mu obowiązki. Kolejne 2 etapy to :

 • TWI Train The Trainers – czyli jak budować system szkoleń wewnętrznych w oparciu o własnych trenerów
 • TWI Prowadzenie Instruktarzy Stanowiskowych -  czyli jak umiejętnie przekazywać wiedzę o wymaganiach stanowiskowych.

Uczestnictwo w 3 etapach zwieńczone jest egzaminem i certyfikatem potwierdzającym zdobyte umiejętności.

 

Temat szkolenia : TWI Instruowanie Pracowników – szkolenie

Termin szkolenia :  26-27.11.2018 ( 2 dni / 16 godzin )

Miejsce szkolenia : Słupsk ( SIT – Portowa 13 b )

Cena szkolenia :  1599 zł netto

Cele:

 • Zrozumienie roli lidera w XXI wieku
 • Zrozumienie i przećwiczenie budowy Arkusza Podziału Pracy - APP
 • Zrozumienie i przećwiczenie 4 Kroków Instruowania Pracowników

Program:

 • Rola lidera we współczesnych systemach zarządzania
 • Wyzwania przedsiębiorstw i liderów w XXI wieku
 • Wprowadzenie do TWI
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy jako fundamentu do instruowania
 • 4 Kroki instruowania pracowników
 • Praktyczne Ćwiczenia – budowa APP oraz instruktaż

Efekty:

 • Znajomość zasad i reguł prowadzenia skutecznych instruktaży
 • Znajomość kluczowych czynników wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Znajomość zasad tworzenia standardów instruktażowych – APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • Zrozumienie wyzwań i roli lidera w nowoczesnych systemach zarządzania w XXI wieku

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, catering kawowy, lunch.

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O PRZYSŁUGUJĄCE CI RABATY !!!

Uwaga  - Ilosć miejsc ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.