Wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych klientów w dążeniu do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw na wszystkich płaszczyznach działalności. Naszą ofertą stanowią:

Szkolenia

      Czas spędzony na szkoleniu pozwala zdobyć wiedzę i zapoznać się z przykładami realizacji projektów w branżach:

  • Produkcyjnej – Szkolenia Lean Manufacturing
  • Usługowej – Szkolenia Lean Office / Lean Services

Podczas szkoleń, kursantom przybliżamy charakter narzędzi i kultury LEAN Management poprzez realizację poniższych zagadnień:

  • Zrozumienie metodyki LEAN;
  • Zdolność do identyfikacji i eliminowania marnotrawstw procesowych;
  • Zrozumienie metod obserwacji i analizy procesu;
  • Wdrożenie zmian podczas symulacji procesu;
  • Wyłonienie liderów zmian wśród pracowników Organizacji;
  • Wzrost zaangażowania Organizacji w proces zespołowej optymalizacji procesów;

Doradztwo

        Dzięki setkom projektów i wdrożeń realizowanych u naszych klientów na terenie całego kraju, oraz znajomości różnych branż jesteśmy w stanie poprzez przeprowadzenie audytu lub w wyniku informacji dostarczonych przez klienta przygotować plan działań jaki według naszej eksperckiej wiedzy sprawdzi się najlepiej by osiągnąć wymierne korzyści dla danej organizacji.

Audyty

         Poznanie stanu faktycznego funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa bywa czasem karkołomnym zadaniem. Źle zidentyfikowane problemy mogą powodować skupienie uwagi na błędnie określonych celach.

Oferujemy przeprowadzenie rzetelnych i profesjonalnych audytów obszarów produkcyjnych i usługowych .

Wdrożenia

        Wdrożenie zmian wymaga wiedzy i doświadczenia. Dlatego też dla firm które chcąc działać kompleksowo oferujemy wdrożenia wybranych zagadnień LEAN podczas których przygotujemy również kadrę w jaki sposób zmiany w firmie utrzymać na stałe.

Wielkość procesu wdrożenia jak i czas ustalany jest indywidualnie dla każdej organizacji