SZKOLENIA

    Dzięki 20 letniemu doswiadczeniu naszych trenerów i konsultantów w dostarczaniu wiedzy i systemowych rozwiązań, opracowaliśmy system szkoleń zamkniętych oraz otwartych pozwalający zmienić Twoje przedsiębiorstwo na każdej płaszczyźnie funkcjonowania.

Nasza oferta opiera sie o 6 modułów tematycznych :

SKOŻYSTAJ Z 50% DOTACJI DO SZKOLEŃ

Dotacja obejmuje uczestników zgłoszonych do 28.02.2019r.

O skorzystaniu z preferencyjnych warunków decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Narzędzia LEAN Management

     Jesteśmy gotowy pokazać, jak "po ludzku" wdrażać narzędzia LEAN. Trenujemy umiejętności, budujemy motywację do działań Kaizen, poprzez działania na przykładach, symulacjach, filmach i zdjęciach.

Działamy na Gemba czyli w miejscu powstawania wartości. 

Dla chętnych organizacji prowadzimy Benchmark Tour, przedstawiając narzędzia podstaw Kaizen w innej organizacji

Efektywne procesy

     Efektywny proces musi mieć swój cel. Cel można osiągnąć tylko poprzez: zrozumienie stanu obecnego, monitorowanie postępów ( wskaźniki KPI) oraz zarządzanie odchyleniami (ciągłe doskonalenie)

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu efektywnych procesów. W pierwszym kroku ustalamy kształt obecnego procesu (mapowanie), następnie kreujemy stan docelowy, znajdujemy potencjał, nadajemy miary ( wskaźniki) procesowe i ustalamy plany doskonalące.

Zaangażowany zespół

 

      Oferujemy doradztwo i warsztaty wpierające wdrażanie Kultury Ciągłego Doskonalenia. Pomagamy w opracowaniu i wzmocnieniu Systemów Sugestii. Szkolimy Kadrę Kierowniczą, Mistrzów i Brygadzistów w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do wdrażania Lean. Opracowujemy matryce kompetencji, prowadzimy certyfikację trenerów według metody TWI. 

Nasze 20 letnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych, ukierunkowuje nasze produkty. Wiemy że bez zaangażowanego zespołu, który wierzy w sukces, ciężko będzie wdrażać strategię Lean, Kaizen czy Ciągłego doskonalenia . Sam system nie wystarczy - Kulturę buduje się dzięki ludziom, a my wiemy jak wzmocnić ludzi, aby mieli  kompetencje do wsparcia organizacji.

 

Strategia ciagłego doskonalenia

  Elementem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej organizacji jest ukierunkowana strategia działania. Znamy się na budowaniu kultury ciągłego doskonalenia, potrafimy wesprzeć klienta w opracowaniu strategii i planu działania do osiągnięcia zamierzonych celów. Pracujemy na know-how, które jest wsparte doświadczeniem naszych konsultantów z Polski i zagranicy.

TWI - Training Within Industry

     Training Within Industry Service ( TWI ), czyli doskonalenie niezbędnych umiejętności pracowniczych i utrzymania dobrych relacji z pracownikami. Metoda ta pozwala osiągnąć wymierne wyniki w postaci rosnących wskaźników jak: 

  • wzrost produkcji/sprzedaży
  • skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników
  • zmniejszenie ilości braków
  • zmniejszenie ilości reklamacji

Przede wszystkim jest to metoda ułatwiająca wdrożenie standardów, oparta na 4 krokach :

  • przygotuj ucznia
  • zaprezentuj pracę
  • sprawdź ucznia
  • nadzoruj

   Metoda wykorzystuje efekt "multiplikacji", czyli instruktorzy programu TWI  szkolą trenerów, którzy to szkolą kolejnych pracowników, dzięki czemu metoda jest "żywa" w organizacji i wykorzystywana bez konieczności korzystania w długim okresie z firmy konsultingowej

Narzędzia Zarządzania Jakością

       Dla każdego klienta/konsumenta kluczowe jest to jak dobry jest produkt lub usługa. Najwyższa jakość i zadowolenie klienta zapewnia satysfakcję a w konsekwencji wzrost sprzedaży. Jakość produktu jest efektem wielu składowych a przede wszystkich odpowiedniego zaplanowania procesu wdrożenia produktu lub usługi do wdrożenia. Proponowane przez nas wsparcie polega na kompleksowym wsparciu oceny jakościowej procesów, zaplanowaniu ich rozwoju oraz wdrożeniu narzędzi zarządzania jakością.
W momencie kiedy pojawia się odchylenie od standardu lub reklamacja zapewniamy wsparcie w procesie analizy problemu, rozmowy z klientem i zdefiniowania działań zaradczych i korygujących.