TWI - Training Within Industry

          Nawet najlepsi kierownicy i brygadziści mają poważne problemy z instruktażem stanowiskowym. Są bowiem specjalistami w swoich wąskich zakresach. Nieodpowiednie wprowadzenie pracowników to przyczyna wielu nieporozumień co może skutkować niezadowoleniem pracowników i rezygnacją z pracy już w okresie próbnym. Zwiększona rotacja to stres pracowników. Taki stan powoduje fatalna atmosferę w miejscu pracy

MAMY NA TO ŚWIETNE ROZWIĄZANIA
TWI - Instruowanie pracowników

 • TWI - Instruowania pracowników
 • TWI - Train The Trainers - czyli jak szkolić własnych trenerów wewnętrznych
 • TWI - Przeprowadzanie instruktarzy stanowiskowych
 • TWI - Certyfikacja

TWI - Doskonalenie Metod Pracy

 • TWI - Doskonalenie Metod Pracy - Szkolenie
 • TWI - Doskonalenie Metod Pracy - Warsztaty
 • TWI - Doskonalenie Metod Pracy - Zadania Wdrożeniowe
 • TWI - Certyfikacja

TWI - Relacje Pracownicze i Przywództwo

 • TWI - Budowanie relacji z pracownikami
 • TWI - Skuteczna komunikacjac
 • TWI - Skuteczna współpraca w zespole
 • TWI - Skuteczne przywództwo
 • TWI - Certyfikacja

UZYSKAJ TRWAŁY EFEKT ZMIAN !

 •  Poprawa atmosfery pracy
 •  Utrzymanie wykwalifikowanych pracowników
 •  Wzbudzanie chęci do stałej pracy
 •  Wzrost produktywności