WDROŻENIA

    Nie każda organizacja potrafi samodzielnie w szybki sposób przeprowadzić zmiany w firmie wdrażając nowy projekt. Wraz z trenerami posiadającymi ponad 20 letnie doświadczenie pomożemy Ci w realizacji takich celów jak :

 • Wzrost zysku/marży
 • Integracja ludzi i procesów
 • Wzrost efektywności i produktywności
 • Zmiana poziomów wskaźników operacyjnych KPI
 • Wyłonienie liderów wśród pracowników Organizacji
 • Utrzymanie nowych standardów pracy po wdrożeniu zmian
 • Wdrożenie zarządzania procesowego wg LEAN Management (Kultura Lean)
 • Wzrost zaangażowania Organizacji w proces zespołowej optymalizacji procesów
 • Przekazanie wiedzy i doświadczenia Pracownikom, którzy będą kontynuować usprawnienia zgodnie z metodyką LEAN Management

ZAKRES WDROŻENIA

 • Cały proces, od marketingu i sprzedaży przez operacje po obsługę posprzedażową
 • Wybrane przez Klienta fragmenty procesu/ wybrany dział

ETAPY PROCESU

 • Określenie celu/ów projektu z kadrą kierowniczą
 • Analiza obecnej sytuacji, która ma odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu można zrealizować cele projektu
 • Komitet sterujący, podczas którego przedstawiany jest wynik analizy i podejmowane decyzje o scenariuszu dalszych działań
 • Wdrożenia
 • Kontrola wyników
 • Standaryzacja zmian
 • Utrzymanie zmian
 • Cykliczne doradztwo po wdrożeniu (usługa powdrożeniowa